ons

Adamantheanieuws is een voortzetting van Adamanthea.org, een piepkleine site met grootse plannen. Stichting Adamanthea gaat stug door en hoopt dat u mee geniet van de interessante, schokkende, ontroerende, verbazingwekkende… vondsten.

Overpeinzing

Gezondheid is soms problematisch, ze is vooral mooi, het koesteren waard, iets om van te genieten. Stichting Adamanthea vindt algemeen welbevinden een kostbare verworvenheid. Pas als er stukjes vanaf brokkelen, realiseren veel mensen zich misschien pas hoe kostbaar.

Mensen worden gebombardeerd met ‘informatie’. Iedereen zou zo langzamerhand expert moeten zijn. Helaas kleuren grote financiële belangen van bijvoorbeeld de voedingsindustrie, de farmaceutische industrie, de milieu industrie en ook van kleinere partijen de ‘informatie’ of bemoeilijken het vinden van wezenlijke informatie.
Wat is waar, wat bevat een kern van waarheid, wat is zinvol?
Je zou in PubMed, dat gebaseerd is op ‘the-right-to-know’ en valt onder de ‘Freedom of Information Act’, kunnen zoeken. Helaas zijn het erg veel details, en je moet maar net de vaktaal kunnen begrijpen.
De vraag is ook, welke obscure zaken van nu, worden in de toekomst vanzelfsprekend.

Het handen wassen van doktoren, voorafgaand aan het assisteren bij een bevallingen, was nog ongeveer 130 jaar geleden een obscure bezigheid. De collega′s van Ignaz Semmelweis waren zeer verbolgen over het feit dat bij hem meer kraamvrouwen bleven leven.
Citroensap drinken op schepen van de English Royal Navy bij zeereizen die langer dan een maand duurden, werd in 1747 ronduit eigenaardig gevonden. Toch kon de scheldnaam ‘Limeys’ (citroenen) niet verbloemen dat de Engelse zeelieden duidelijk minder aan scheurbuik leden en dus succesvoller waren.

Tegenwoordig is het niet handen wassen voorafgaand aan het assisteren bij een bevalling een grove nalatigheid en het gelijk van Dr. James Lind is inmiddels afdoende bewezen.

vroeger
Uit de tijd toen de wereld voor iedereen nog klein en overzichtelijk was

Over Stichting Adamanthea

Stichting Adamanthea is een non-commerciële organisatie en wil op een bescheiden onafhankelijk wijze, ondersteunen bij het vinden van wezenlijke informatie over algemeen welbevinden. Stichting Adamanthea wil vooral informatie toegankelijk maken en aanzetten tot een kritische opstelling.
Ieder mens is uniek en kan alleen voor zichzelf uitvinden wat op een bepaald moment voor hem of haar passend is. Stichting Adamanthea heeft een (soms uitgesproken) mening, geeft specifieke zo betrouwbaar mogelijke informatie, maar nog steeds is het de zaak van de lezer om zelf zijn/haar eigen weg uit te stippelen, indien nodig samen met goede professionals.

Copyright

Stichting Adamanthea is een non-commerciële organisatie en heeft als doel zo veel mogelijk informatie te verspreiden ten dienste van ‘het algemeen nut’. Hoe meer delen hoe beter. Een beetje zuur wordt het, als commerciële partijen stukken kopiëren domweg omdat dat bijvoorbeeld werk bespaart. Daarom heeft Stichting Adamanthea gekozen voor

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen

Disclaimer 

 Stichting Adamantea gaat ervan uit dat ieder weldenkend mens weet, hoe om te gaan met de aangeboden informatie. Ten overvloede toch maar deze disclaimer.

In het kort:

Stichting Adamantea is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan uit het kritiekloos kennis nemen van de inhoud van adamantheanieuws en Adamanthea.org.
De inhoud van de aangehaalde links geven niet per definitie de mening van Stichting Adamanthea weer. Ze dient slechts ter algemene oriëntatie van de lezer.

Uitgebreider:

Het kennis nemen van de in adamantheaniews aangeboden gegevens/informatie betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hieronder genoemde voorwaarden.
Gebruik van informatie verkregen uit adamantheanieuws is voor eigen risico van de lezer.

De inhoud van Adamantheanieuws is alleen bestemd voor informatief, niet-commercieel, gebruik, conform de educatieve doelstelling van Stichting Adamanthea. De inhoud op adamantheanieuws is bedoeld voor het uitwisselen van informatie en delen van ervaring en heeft betrekking op het bevorderen en in standhouden van gezondheid in de meest brede zin. Stichting Adamanthea wil hierbij benadrukken dat adamantheanieuws niet bedoeld is ter vervanging van een gekwalificeerd arts en/of therapeut.

Ondanks de zorg en aandacht die Stichting Adamanthea betracht bij het samenstellen en onderhouden van adamantheanieuws, daarbij gebruik makend van (delen van) bronnen die zij betrouwbaar geacht, kan Stichting Adamanthea niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Noch kan Stichting Adamanthea garanderen dat adamantheanieuws foutloos of ononderbroken functioneert. Stichting Adamanthea wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van adamantheanieuws nadrukkelijk van de hand. Aan de op adamantheanieuws aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik van geboden informatie geschiedt geheel voor eigen rekening en op risico.

Informatie van derden, producten en diensten

Op adamantheanieuws wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie (en eventueel producten en diensten) verstrekt door derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de lezer en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Stichting Adamanthea. De complete inhoud achter de hyperlinks is door Stichting Adamanthea niet per definitie diepgaand beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Stichting Adamanthea wijst iedere aansprakelijkheid ter zake (zoals inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen, alsmede beschikbaarheid van deze sites of bronnen) nadrukkelijk van de hand. Gebruik maken van bij derde(n) de geboden informatie en diensten, doet u altijd voor eigen rekening en risico.

Stichting Adamanthea houdt zich aanbevolen voor alle informatie, die adamantheanieuws kan verbeteren.

Advertentie